میز کار گروهی مدل: S 01
گروه : ميز كار گروهي

میز کارگروهی چهار نفره دارای 4 عدد فایل سه کشو 4 عدد کمد مخصوص زونکن ، جداکننده روی میز

این محصول بصورت مجزا قابل استفاده می باشد