میز کار گروهی مدل : S 02
گروه : ميز كار گروهي

میز کارگروهی 4 نفره دارای 4 عدد فایل سه کشو و جداکننده روی میز 

این محصول بصورت مجزا قابل استفاده می باشد.